ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI
12.02.2018

2019-2023 yıllarını kapsamak üzere 11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlıklara belirtilmiş, Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların  kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.

Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.

 

Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır

1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacak ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  adresinden ulaşılmaktadır.