Lisans İşlemleri

LİSANS ÇIKARTILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 

  *** Okul Sporları Spor Bilgi Sistemi Kullanma Kılavuzu (Okul Görev Tanımlama-Branş Taahhüt-Lisanslama-Takım Ekle-Esame Listesi Çıkarma) 

   


  *** Okullar Müsabakalardan önce ilgili branşın hakemlerine öğrenci lisansları ile idareci, antrenör ve çalıştırıcılara ait saha giriş belgelerini ibraz etmek zorundadır.

  LİSANS:
  Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.
  a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;
  • Öğrenci belgesi,
  • Sağlık izin belgesi,
  • Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
  • Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.
  b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;
  • Öğrenci belgesi,
  • Sağlık beyanı,
  • Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
  • Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.
  c) Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur.
  d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir.