Kulüp İşlemleri

 

Kulüp Kurma İşlemleri
Duyurular
 
Dosyası Gençlik ve Spor Bakanlığına Devredilen Kulüp Listesi
          - Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
          - Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
          - Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
          - Tüzük Örneği
          - Yazışma Tebligat Yetkilileri
          - Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
          - Sportif Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
          - Adres Sorgulama (e-devlet)
          - Taahhütname
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 Branş İlave Taahhütnamesi
 Antrenör Sözleşmesi
Mevzuat
          - Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
          Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği
          Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik
          - Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
          - Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
          - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği
 
Kulüp Sporcu Lisans İşlemleri
Lisans İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Kulüp Sporcular için Tescil Fişi Örneği
 İlişiksiz Belgesi-Yetki Belgesi ve Taahhütname
 
Ferdi Sporcu Lisans İşlemleri
Ferdi Sporcular İçin Lisans İşlemleri
Ferdi Sporcular için Tescil Fişi Örneği
Ferdi Sporcular İçin Gerekli Belgeler
 
Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşleri
Kulüp Nakdi Yardım Başvuru Yazısı
Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
Kulüp Taahhütname
Yardımdan Yararlanmayacak Kulüpler
Yardım Şekilleri
Yardımla İlgili Belgeler
Yardımın Yapılması ile İlgili Esaslar

 

Kafile Listesi Örneği

Sporcu Kayıt Formu